Home | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT
Talgat Mamyrbayev

M.Sc. Talgat Mamyrbayev

Ph.D. Student
Grating based interferometry
Phone: +49 721 608-22767
talgat mamyrbayevIav0∂kit edu

Karlsruhe Institute of Technology
Institute of Microstructure Technology
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
76344 Eggenstein-Leopoldshafen