Andrea Cristina Hurtado Rivera

M.Sc. Andrea Cristina Hurtado Rivera

  • Karlsruhe Institute of Technology
    Institute of Microstructure Technology
    Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
    76344 Eggenstein-Leopoldshafen